8/16/2016

Roomijs met koekjes! Ice cream with cookies!

Speculaas kokos ijs
Roomijs met koekjes, een van mijn favorieten. Het ijs dat ik het meest gemaakt heb. Zo heb ik het met speculaas, met stroopwafel en heel vaak met Oreo gemaakt. Ijs met het koekje dat jij het lekkerst vindt, dat moet toch wel lekker zijn?

Recept, goed voor ongeveer 750 ml ijs:
 • 240 ml volle melk
 • 75 gr fijne kristalsuiker
 • 1 tl vanillepoeder
 • 350 ml ongeklopte slagroom
 • Ingrediënten
 • 75 gr verkruimelde koekjes

Voorbereiding:

Pak alvast twee bakjes, twee maatbekers, een weegschaal, een lepel, een theelepel, (evt. een vijzel voor koekjes), een kleine steelpan, een grote bak om slagroom in te kloppen en een mixer. Zet ook alvast een bak met deksel neer voor het ijs.

Mengsel  koelt af in de gootsten
Verwarm de melk, suiker en het vanille poeder terwijl je roert tot de suiker gesmolten is. Laat het mengsel afkoelen (dit kan door het in de gootsteen met koud water te zetten). Terwijl het mengsel afkoelt kan je de slagroom kloppen tot hij luchtig is. Als het mengsel is afgekoeld en de slagroom is geklopt moet je het mengsel voorzichtig door de slagroom roeren. Doe dit echt voorzichtig en meng het goed anders wordt je ijs bros of keihard! (de koekjes doe je pas door het ijs als het klaar is). Giet het ijs nu in de ijsmachine. Als je de koekjes nog niet verkruimeld hebt, kan je dat nu doen. Als het ijs klaar is, meng je de koekjes door het ijs en schep dat over in de bak. Het ijs moet wel goed romig zijn. Je moet het nog ongeveer 20-30 minuten in de vriezer zetten en er een kwartier van te voren uit halen.

Gebaseerd op "500 ijsrecepten" van Alex Barker.
_________________________________________________________________________________

Speculaas cocos ice cream
Ice cream with Cookies, a favourite flavour. That's the ice cream I made the most. I made it with speculaas (Ducth cookie), syrup waffle and lots of times with Oreo. Ice cream with your favourite cookie, that has to taste good!

Recipe, sufficient for approximately 750 ml ice cream:

 • 240 ml whole milk/full-cream milk
 • 75 gr granulated sugar
 • 1 teaspoon vanilla powder
 • 350 ml unwhipped cream
 • Ingredients
 • 75 gr crumbled cookies


Preparation

Make sure you've got yourself two cups, two measering cups, a scale, a spoon, a teaspoon, (if you want, a pounder for the cookies), a small casserole, a big bowl to whip the cream and a mixer. And something to put the ice cream in once it's finished.

Mixture is cooling down in the sink.
Warm the milk, sugar and the vanilla powder while you stir it until the sugar has melted completely . Cool down the mixture (you can speed this up by putting it in a sink with cold water). While the mixture is cooling down you can whip the cream until it's stiff. When  the mixture is cold and you whipped the cream you can carefully mix the mixture with the whipped cream. If you don't do this carefully or don't mix it well your ice cream will be a brick or very bros! Don't mix the cookies with the ice cream until it's finished. Now put the mixture in the ice cream machine. If you haven't crumbled the cookies you can do that now. When the ice cream is finished you can mix the cookies with it. You still need to put it 20-30 minutes in the freezer and take it out 15 minutes before you eat it.

Based on "500 ijsrecepten" (ice cream recipes) from Alex Barker.

10/04/2015

Hoe ijs eten begon/How eating ice cream started

Afbeeldingsresultaat voor nederland vlagLet op: Na het lezen van verschillende stukjes en het kijken van verschillende filmpjes, is dit mijn idee van hoe het ijs eten begon!Het eerste volk dat ijs maakte was het Perzische volk. Zij maakten rond 500 voor Christus al ijs door druivensap en sneeuw te mengen. Ze aten het in de zomer, de sneeuw werd bewaard in ondergrondse kamers genaamd "yakhchal".

/\
|
yakhchal
De Chinezen zouden sneeuw met melk en rijst gemengd hebben rond 200 voor Christus.

De Romeinse Keizer Nero (37-68 voor Christus) stuurde slaven naar de bergen die sneeuw moesten verzamelen, het mengen met fruit en honing en serveren voordat het gesmolten was.

Rond 800-900 hebben de Arabieren het moderne recept gemaakt met als basisingrediënten melk en suiker. IJs gemaakt door melk, room, suiker, op smaak gebracht rozenwater, gedroogd fruit en noten te mengen, werd in heel Arabië gegeten.

Laat in de 13e eeuw keerde Marco Polo (1254-1324) terug uit China en bracht het recept voor ijs mee naar Italië. Het ijs bleef eerst alleen populair in Italië totdat Catherine de Medici (1519 -1589) met de Franse Koning Henri II (1519-1559) trouwde. IJs werd toen snel populair in Frankrijk en kort daarna in heel Europa.

Sommige zeggen dat de chef-kok van Charles I uit Engeland werd onthoofd vlak nadat zijn beroemde recept in het volk rondging. Hij zou zijn onthoofd omdat hij zijn eed brak waarin hij had beloofd om het nooit door te vertellen. Anderen zeggen dat de chef-kok van Charles I het recept doorverkocht nadat Charles I was onthoofd. Wie er nou (eerder) onthoofd werd is nog even de vraag, we weten alleen dat er iemand zijn kop verloren is!

In 1744 brachten Schotse kolonisten het recept voor ijs mee naar Noord Amerika. George Washington vond ijs erg lekker. Er is een rekening van hem uit de zomer van 1790 gevonden van bijna $200, uitgegeven aan  ijs. De presidenten na hem hielden ook van ijs maar Dolly Madison (vrouw van James Madison, de vierde president van de Verenigde Staten) was de eerste die ijs bij een officieel diner op het witte huis liet serveren.

/\
|
Handgestuurde ijsmaker van Nancy Johnson
In 1846 vond Nancy Johnson de handgestuurde ijsmaker uit. Samen met de draagbare vriezer die toen uitgevonden werd, is dit het begin van commerciële ijsproductie.

Op de wereldtentoonstelling in Saint Louis in 1904 werden voor het eerst ijshoorntjes geserveerd. Er wordt gezegd dat een Syrische wafelmaker een ijssalon waar hij dichtbij stond te hulp schoot. Toen daar de schaaltjes op waren, ging hij zijn wafels op rollen tot hoorntjes.

IJs werd pas echt populair toen het voor de meeste mensen normaal werd om een vriezer te hebben. Vanaf toen zijn vele ijsmerken en ijssalons gestart.

In de 20e eeuw werd ook het softijs uitgevonden, het was ijs gemixt met veel lucht om geld te besparen. Ook dit maakte ijs populair.

En dat is zo'n beetje hoe we begonnen met ijs eten!
_________________________________________________________________________________

Note: After reading several posts and watching several videos this is how I think we started eating ice cream!


The first people that made ice cream were the Persians. They made ice cream by mixing snow with grape juice around 500 before Christ . They kept the ice cream in a "yakhchal", a room underground, and ate it in the summer.
/\
|
A yakhchal

We know that the Chinese mixed snow with rise and milk around 200 B.C..

The Roman emperor Nero sent slaves to the mountains. They needed to get snow, run back, mix it with fruit and honey and serve it before it melted.

Around 800-900 the Arabs made the modern recipe, they used milk and sugar as basic ingredients. Ice cream made by milk, cream, sugar, flavoured rose water, fruit and nuts was eaten all over Arab lands.

Late in the 13th century Marco Polo (1254-1324) returned from China. He brought a recipe of ice cream with him to Italy. Ice cream was popular in Italy only but when Catherine de Medici (1519-1589) married the France king Henri II (1519-1559), Ice cream became popular in France and quickly all over Europe.

Some say that the master chef of Charles I lost his head just after his famous recipe started circulating in public. He died because he broke his oath. He swore never to reveal it but others say that the master chef of Charles I sold the recipe to noblemen after Charles I lost his head. Who lost his head (first) is the question, we only know that somebody lost his head!

In 1744 Scottish colonists brought the recipe to North America. George Washington loved ice cream. They found a bill of almost $200 which all was spent on ice cream. The presidents after him loved ice cream too but Dolly Madison (wife of James Madison, the fourth president of the United States of America) was the first to serve it on an official diner.

/\
|
Nancy Johnson's ice cream maker
In 1846 Nancy Johnson invented an ice cream maker to be used by hand. This together with the invention of
 the portable freezer was the beginning of the commercial ice cream production.

Ice cream cones were served first at St. Louis World's Fair in 1904. They say that a Syrian waffle maker helped an ice cream seller/maker who didn't have dishes left. The waffle maker began rolling waffles into cones.

Ice cream really became populair when it was normal  for most people to have a refrigerator. Now there was a large market for ice cream.

In the 20th century soft ice cream was invented. It was ice cream mixed with air, this was cheap. This made ice cream even more popular.

And thats how we started eating ice cream!
9/27/2015

Kennismaking/Acquaintance


Wat leuk dat je mijn site hebt gevonden!Op deze site wil ik ijsrecepten en andere dingen over ijs publiceren. Ik heb erg veel interesse in ijs, dit is begonnen door gewoon veel ijs te eten en te kopen. Later heb ik een ijsmachine gekocht (een DOMO DO9030I). Ik maak nu zelf ijs en eet daardoor nog meer ijs! Ik probeer zo veel mogelijk recepten uit en meestal lukt dat wel. Ook wil ik recepten met labels zoals: Glutenvrij, Lactosevrij en Suikervrij publiceren. Mijn moeder heeft een aangepast eetpatroon, dus ik probeer ook soms recepten voor haar uit. 

Als ik recepten plaats die niet van mij zijn, vermeld ik dat en zal ik ook de bron noemen.

Ik zal op mijn site altijd stukjes in het Nederlands en in het Engels publiceren, ik hoop op publiek van over de hele wereld. Ik zal altijd eerst in het Nederlands schrijven en daarna in het Engels.

Hopelijk beleef je veel plezier aan deze site!
______________________________________________________

Nice that you found my site!


On this site I want to publish ice cream recipes and other stuff about ice cream. I'm very interested in making and eating ice cream. This started by eating much ice cream. Later I bought an ice cream machine (a DOMO DO9030I). Now I also make ice cream and by that eat it even more! I try as many recipes as possible and most of the times it is succesfull. Also I want to publish recipes with lables like: Gluten-free, Lactose-free and Sugar-free. My mother has a modified diet, so sometimes I try recipes for her.

If I publish recipes that aren't mine I will tell you and mention the source.

On my site I will always publish posts in Dutch and in English, I hope to reach public all over the world. I will always first write in Ducth and then in English.

I hope you enjoy this site!